Den europeiske helseberedskaps- og tiltaksmyndighet (HERA)

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av Den europeiske helseberedskaps- og tiltaksmyndighet (HERA)

(In preparation) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA)

Siste nytt

Høring med pressemelding om initiativet for opprettelse av HERA igangsatt av Kommisjonen 31.3.2021 med frist 12.5.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 27.1.2021)

European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA)

Om dette initiativ

The COVID-19 pandemic demonstrated the need for coordinated EU level action to respond to health emergencies. It revealed gaps in foresight, including demand/supply dimensions, preparedness and response tools. A European HERA is a central element for strengthening the European Health Union with better EU preparedness and response to serious cross-border health threats, by enabling rapid availability, access and distribution of needed countermeasures.

Køreplaner

Feedbackperiode: 27 januar 2021 - 24 februar 2021 (midnat, dansk tid)

Indledende konsekvensanalyse - Ares(2021)674649