Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføring av første fellesprosjekt