Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser