Den europeiske skrogdatabasen (EHDB) over fartøyer som seiler på indre vannveier