Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): endringsbestemmelser angående bøtelegging