Det europeiske forskningsråds regelverk for prosjektsøknader, - evaluering og -tildelinger

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/767/EU av 9. desember 2010 som endrer vedtak K(2007) 2286 om vedtak av Det europeiske forskningsråds regler for innlevering av søknader og de tilhørende evaluerings-, udvelgelses- og tildelingsprosedyrer for indirekte tiltak i særprogrammet »Idéer« under det syvende rammeprogram (2007-2013)

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.12.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ved afgørelse K(2007) 2286 af 6. juni 2007 vedtog Kommissionen Det Europæiske Forskningsråds (EFR’s) regler for indsendelse af forslag og de hermed forbundne evaluerings-, udvælgelses- og tildelingsprocedurer for indirekte aktioner i særprogrammet »Idéer« under det syvende rammeprogram (2007-2013) (»EFR-reglerne«).

(2) Ved afgørelse K(2007) 4429 af 27. september 2007 ændrede Kommissionen disse regler.

(3) På baggrund af de opnåede erfaringer fra de første EFR- indkaldelser i 2007, 2008 og 2009 og i betragtning af de ændringer, der er foretaget af EU-lovgivningen, eller som EFR's Videnskabelige Råd udtrykkeligt har anmodet om, bør afgørelse K(2007) 2286 ændres i overensstemmelse hermed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.12.2010
Anvendelsesdato i EU
31.12.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet