Det europeiske inn- og utreisesystem (EES): endringsbestemmelser om bruken av systemet