Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om kostnadsberegninger