Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS): endringsbestemmelser om reviderte klassifikasjoner av utgifter etter formål (2002)