Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS): gjennomføringsbestemmelser om fordelingen av finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM)