Det europeiske nasjonalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering