Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA): endringsbestemmelser