Det felleseuropeiske systemet for togstyring: bestemmelser om iverksettingsplan