Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser