Drivstoffkvalitetsdirektivet: endringsbestemmelser (2003)