Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om landdyr og rugerier