Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland