Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Latvia og Polen