Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Italia, Litauen og Polen