Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om antigen- og vaksinebanker