Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om landdyr og rugerier, retting av latvisk språkversjon