Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest: endringsbestemmelser om Latvia