Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria og Romania