Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/950 av 3. juli 2018 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2018/950 of 3 July 2018 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater, hvor der har været bekræftede tilfælde af sygdommen hos tamsvin eller vildtlevende svin (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«). I del I-IV i bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres visse områder i de berørte medlemsstater, og områderne er opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation for så vidt angår den pågældende sygdom. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU er blevet ændret flere gange med henblik på at tage hensyn til ændringer i den epidemiologiske situation for så vidt angår afrikansk svinepest i Unionen, således at nævnte bilag nu afspejler disse ændringer.

(2) Risikoen for spredning af afrikansk svinepest blandt vildtlevende dyr hænger sammen med den naturlige langsomme spredning af sygdommen blandt populationer af vildtlevende svin samt de risici, der hænger sammen med menneskelig aktivitet, således som det fremgår af den nylige epidemiologiske udvikling i sygdommen i Unionen, og som dokumenteret af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) i den videnskabelige udtalelse fra Ekspertpanelet for Dyrs Sundhed og Velfærd, som blev offentliggjort den 14. juli 2015, i EFSA's videnskabelige rapport om epidemiologiske analyser af afrikansk svinepest i de baltiske lande og Polen, som blev offentliggjort den 23. marts 2017, og i EFSA's videnskabelige rapport om epidemiologiske analyser af afrikansk svinepest i de baltiske lande og Polen, som blev offentliggjort den 7. november 2017.

(3) Der blev i juni 2018 konstateret 139 udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i Tulcea amt i Rumænien. Disse udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette område i Rumænien, der er berørt af afrikansk svinefeber, bør derfor opføres i nævnte bilags del I og III.

(4) Der blev i juni 2018 konstateret en række tilfælde af afrikansk svinepest hos vildsvin i Satu Mare amt i Rumænien, der allerede var berørt af udbruddet af afrikansk svinepest hos tamsvin. Disse udbrud af afrikansk svinepest hos vildsvin udgør en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette område i Rumænien, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i nævnte bilags del I, II og III.

(5) Der blev i juni 2018 konstateret et stort antal udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i regionerne Radviliskis, Lazdijai, Raseiniai, Jubarkas, Kediainiai, Mažeikiai og Joniškis i Litauen. Disse udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin udgør, sammen med nylige tilfælde hos vildsvin i samme områder af Litauen, en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse områder i Litauen, der er berørt af afrikansk svinefeber, bør derfor opføres i nævnte bilags del III.

(6) Der blev i juni 2018 konstateret tre udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i regionerne Wlodawsik, Bialski og Braniewski i Polen. Disse udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin udgør, sammen med nylige tilfælde hos vildsvin i samme områder af Polen, en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Disse områder i Polen, der er berørt af afrikansk svinefeber, bør derfor opføres i nævnte bilags del III.

(7) Der blev i juni 2018 konstateret ét udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin i regionen Jelgava i Letland. Dette udbrud af afrikansk svinepest hos tamsvin udgør, sammen med nylige tilfælde hos vildsvin i samme område af Letland, en øget risiko, der bør være afspejlet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Dette område i Letland, der er berørt af afrikansk svinepest, bør derfor opføres i nævnte bilags del III.

(8) For at tage hensyn til den seneste epidemiologiske udvikling vedrørende afrikansk svinepest i Unionen og for at bekæmpe de risici, der er forbundet med spredning af sygdommen, på en proaktiv måde bør der for Letlands, Litauens, Polens og Rumæniens vedkommende afgrænses nye højrisikoområder af en tilstrækkelig størrelse, som på behørig vis bør opføres i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU. Nævnte bilag bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
02.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.07.2018
Anvendelsesdato i EU
04.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet