Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen