Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania