Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater