Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater