Dyrehelsemessige krav til import av visse fugler: endringsbestemmelser