Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn og Slovakia