Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i visse medlemsstater