Dyreshelsemessige vilkår for import av visse fugler til Fellesskapet

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 311/2008 av 3. april 2008 om endring av forordning (EF) nr. 318/2007 om dyreshelsemessige vilkår for import av visse fugler til Fellesskapet og tilhørende karantenebetingelser

Commission Regulation (EC) No 311/2008 of 3 April 2008 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

Forordningens vedlegg erstatter teksten i vedlegg V til forordning (EF) nr. 318/2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.04.2008
Anvendelsesdato i EU
24.04.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet