Effektivitet ved kombinert produksjon av varme og elektrisitet