Egnethet for sortsnavn for arter av jordbruksvekster og grønnsaker