Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (vibrasjon)