EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre