Energieffektivitetskrav til strømbegrensere for lysstoffrør