Energimerkedirektivet 1992: merking av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk