Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføring av årlige og månedlige statistikker