Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføringer