EØS-relevant regelverk for vinsektoren: endringsbestemmelser