Erklæring om visse regioner og provinser som er fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/174/EF av 20. mars 2007 om endring av vedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæring om at visse regioner og provinser i Italia er offisielt fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose og at en region i Polen er offisielt fri for smittsom storfeleukose

Commission Decision 2007/174/EC of 20 March 2007 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain provinces or regions of Italy are officially free of bovine tuberculosis, bovine brucellosis and enzootic bovine leukosis and that a region of Poland is officially free of enzootic bovine leukosis

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer lister over medlemsstater eller regioner i medlemsstater hvor besetninger er erklært fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose (EBL). Italia får flere regioner tilføyd til listene over regioner som er offisielt fri for tuberkulose, storfebrucellose og storfeleukose og Polen får tilføyd ytterligere en region når det gjelder storfeleukose. Vedlegg I,II og III til vedtak 2003/467/EF blir endret i henhold til vedlegget i gjeldende rettsakt.

Vedtak 2003/467/EF er en del av EØS-avtalen (jf EØS-komiteens beslutning nr. 93/2004 av 9. juli 2004).

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Sakkyndige intansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.03.2007
Anvendelsesdato i EU
10.04.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 90-93
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Anvendes fra i Norge
08.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0174
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro