Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor