ESMAs tilsyn med visse administratorer av referanseverdier: endringsbestemmelser