Etablering av et felles europeisk jernbaneområde: endringsbestemmelser