Etablering av et system for unike koder for genmodifiserte organismer