Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon