EU-henstilling om europeisk universitetssamarbeid

Tittel

(Under forberedelse) Rådsrekommandasjon om brobygging for effektivt europeisk samarbeid innen høyere utdanning

(In preparation) Council Recommendation on building bridges for effective European higher education cooperation

Siste nytt

Notat om planlagt rekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 20.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 17.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 20.10.2021)

European universities - deeper and sustainable transnational cooperation in higher education

Higher education institutions in the EU are adapting to a fast changing society. The Erasmus+ European universities initiative is pioneering this transformation through deeper transnational cooperation. This initiative will draw on this experience and stakeholders’ exchanges to facilitate transnational cooperation between all higher education institutions in the EU, helping to tackle obstacles for a free flow of ideas, creativity and innovation.

Call for evidence

Feedbackperiode: 20 October 2021 - 17 November 2021

Call for evidence - Ares(2021)6442979

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet