EU-programmet for et digitalt Europa: utvelgelse av enheter til innovasjonsnavet