EU-statistikker om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser